POPIS DJECE ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Program predškole provodit će se od 1.10.2020. do 31.5.2021.


REZULTATI UPISA DJECE U VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA “RADOST” I “SUNCE” U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

RJEŠENJE


Upravna vijeća Dječjeg vrtića “Radost” i Dječjeg vrtića “Sunce” raspisuju zajedničku

OBJAVU UPISA U VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR i DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

 u objektima DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR:

 • Područni objekt „BILI BRIG”, Rapska ulica 34
 • Područni objekt „BOKANJAC”, Davorina Trstenjaka 20
 • Područni objekt „GALEB”, Federica Grisogona 14
 • Područni objekt „GRIGOR VITEZ”, Đure Sudete 2
 • Područni objekt „JADRAN”, Aleksandra Paravije 2
 • Područni objekt „VOŠTARNICA, Put Murata 14
 • Područni objekt „VRULJICA”, Ivana Meštrovića 14
 • Područni objekt „VIŠNJIK”, ulica Domovinskog rata 5.

 

i u objektima DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR

 • Područni objekt „CICIBAN”, Veslačka 1
 • Područni objekt „JAZINE”, Obala kneza Branimira 4 h
 • Područni objekt „SMILJEVAC”, Ivana Lucića bb
 • Područni objekt „MASLAČAK”, Ante Starčevića 19
 • Područni objekt „DUGA”, Ante Starčevića bb
 • Područni objekt „TRATINČICA”, Crno 145
 • Područni objekt „RIČINE”, Put Kotlara 1
 • Područni objekt „VLADIMIR NAZOR”, Nad. Vicka Zmajevića 12
 • Područni objekt „KOŽINO”, Kožino, Ulica II  br. 5

 

Radno vrijeme područnih objekata: od 06,30 do 22,00 sata*
područni objekt „Ričine”: od 07,30 do 12,30 sati,
područni objekti „Galeb” i „Jadran”: od 06,30 do 19,00 sati*

*U okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, a koja se financira iz ESF-a osiguran je smjenski i produljeni rad Vrtića.

I. Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene jedne (1) godine života do polaska u osnovnu školu.

II. OBVEZNA DOKUMENTACIJA, NA HRVATSKOM JEZIKU koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

 ZA VRTIĆ ILI JASLICE

 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac prijave preuzima se na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u predulazu Uprave Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I odnosno predulaz u Dječji vrtić „Sunce”, Zadar, Veslačka 1.
 2. Preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
 3. Potvrda o prebivalištu djeteta – izvornik – ne starija od 6 mjeseci,
 4. Preslika osobne iskaznice Korisnika usluga,
 5. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu s OIB-om Korisnika usluga – izvornik – ne starija od 3 mjeseca,
 6. Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik – – ne starija od 1 mjeseca,
 7. Preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
 8. Elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – izvornik – ne stariji od 3 mjeseca.

DRUGA BITNA DOKUMENTACIJA (UKOLIKO JE KORISNIK USLUGA POSJEDUJE):

 • Preslika potvrde o statusu invalida domovinskog rata sa 70% i više invalidnosti,
 • Preslika potvrde o skrbništvu, udomiteljstvu i sl., Rješenja Centra za socijalnu skrb,
 • Preslika potvrde Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji,
 • Preslika Nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
 • Preslika IP kartice za prethodnu godinu Korisnika usluga,
 • Preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini,
 • Preslika dokaza o podstanarstvu,
 • Preslika pravomoćne presude o razvodu braka,
 • Preslika potvrde o statusu redovnog studenta s fakulteta.

Korisnik usluga upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem „Radost” Zadar/Dječji vrtić „Sunce” Zadar, kada je u obvezi dostaviti izvornike obvezne dokumentacije ove objave. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema u vrtić.

ZA PREDŠKOLU (2,5-satni, popodnevni program)
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac prijave preuzima se na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr ) ili na upisnom mjestu u predulazu Uprave Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I odnosno u predulazu u Dječji vrtić „Sunce”, Zadar, Veslačka 1.
 2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
 3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – preslika – ne starije od 1 mjeseca,
 4. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:
  – preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Korisnik usluga upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem „Radost” Zadar/Dječji vrtić „Sunce” Zadar, kada je u obvezi dostaviti izvornik dokumentacije ove objave. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema u vrtić.

NAPOMENA:  za 2,5-satni popodnevni program predškole u Dječji vrtić „Radost“ Zadar upisi se vrše za sljedeće područne objekte: Bili Brig, Bokanjac, Grigor Vitez, Jadran, Voštarnica, Vruljica, Višnjik, a za Dječji vrtić „Sunce“ za područne objekte: Jazine, Maslačak i Smiljevac.

III. Upisi će se vršiti

za DJEČJI  VRTIĆ „RADOST“ ZADAR (zgrada Peglice) putem:

 • emaila upisi@radost-zadar.hr,
 • pošte: poslati popunjenu prijavu i dokumentaciju u izvorniku, na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar,
 • fizičke dostave: popunjenu prijavu s dokumentacijom u izvorniku odložiti u odvojenu kutiju u predulazu u Upravu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I (zgrada Peglice) u vremenu od 8 – 12  sati tijekom radnih dana upisa.

 

za DJEČJI  VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR, VESLAČKA 1, PO „CICIBAN“ I UPRAVA putem:

 • online obrasca (link): https://vrtic.procesor.hr/upisi/
 • pošte: poslati popunjenu prijavu i dokumentaciju u izvorniku, na adresu Dječji vrtić „Sunce“, Veslačka 1, 23000 Zadar,
 • fizičke dostave: popunjenu prijavu s dokumentacijom u izvorniku odložiti u odvojenu kutiju u predulazu u Upravu Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, Veslačka 1 u vremenu od 8 – 12  sati tijekom radnih dana upisa.

 

UPISI TRAJU OD 04.05.2020. DO 15.05.2020. GODINE.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ ZADAR        023 211 984

DJEČJI VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR           023 627 243

 

Rezultati upisa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića do 25. lipnja 2020. godine.