Priprema djeteta za polazak u školu

Priprema djeteta za polazak u školu

Nekada se pod pojmom spremnosti za školu podrazumijevala kronološka dob, odnosno kada dijete navrši šest ili sedam godina. Temeljem istraživanja i prakse, danas je poznato da je spremnost za školu složen koncept koji uvelike nadilazi sam pojam kronološke dobi.

Priprema djeteta za polazak u školu