Edukacija “Inkluzija djece s teškoćama u razvoju”

Edukacija “Inkluzija djece s teškoćama u razvoju”

30 stručnih djelatnika DV Radost sudjelovalo je na edukaciji ,,Inkluzija
djece s teškoćama u razvoju” koju provodi Korak po Korak, Pučko
otvoreno učilište iz Zagreba. Održano je 5 planiranih modula u trajanju
od 30 sati.

Teme edukacije bile su sljedeće:

➡️ Uvod u inkluziju – osnova za stvaranje inkluzivnih skupina
➡️Razvijenje individualiziranog odgojno – obrazovnog plana
➡️ Prilagodbe u kontekstu dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama
➡️ Roditelji djece s posebnim potrebama
➡️Prilagođavanje metoda i oblika rada i uvjetima inkluzije

Edukacija je namijenjena odgojiteljicama i stručnim suradnicima i pruža
okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije.
Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim,
individualiziran odgojno-obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću.