HAK Program Vidi i klikni🚘

HAK Program Vidi i klikni🚘

🚦Djeca iz PO Vruljica i PO Višnjik II sudjelovala su na
preventivno-edukativnom predavanju i interaktivnoj radionici pod nazivom
Vidi i klikni. Ideja je kroz praksu i igru educirati djecu o prometnoj
sigurnosti i pravilima poput vezanja pojasa i prelaska ceste.

🚦Ovakvim edukacijama, djeca stječu važne informacije i vještine kojima
će sigurnije sudjelovati u prometu, ali i kako pozitivno utjecati na
navike i ponašanje svojih roditelja i obitelji.

🚦Program se odvija uz pomoć didaktičkih pomagala i električnog
automobila, a obuhvaća:

◾️vježbanje pravilnog korištenja nogostupa,
◾️uočavanje prometnih svjetla,
◾️propisno prelaženje ceste korištenjem pješačkog prijelaza,
◾️simulacija prelaska u situaciji kada nailazi automobil,
◾️vježbanje vizualnoga kontakta i komunikacije s vozačem,
◾️upoznavanje s rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila,
◾️propisno i pravilno sjedenje u automobilu,
◾️korištenje dječjih sjedalica i sigurnosnih pojaseva u automobilu.