STRUČNI ISPITI za svibanj 2024.

STRUČNI ISPITI za svibanj 2024.

PISANI RAD dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 13.5.2024. godine s početkom u 12 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI RAD S DJECOM dio stručnog ispita održat će se 27.5. 2024. godine u DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 27.5. 2024. godine s početkom u  11,30 sati u DV Radost.

Praktični rad s djecom Pristupnica Mentor
Ponedjeljak, 27.5.2024.g.

PO VOŠTARNICA

8,45

 

 

1. Ana Tabula IVANA IVETIĆ
1. Nela Škara RENATA STIPANOV
2. Nela Martinović RENATA STIPANOV
Usmeni dio ispita Pristupnica
Ponedjeljak, 27.5.2024.g.

11,30 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3/1

1. Ivana Knežević
2. Petra Šiklić (Đaković)
3. Angela Vuksan
4. Lorela Smolić
5. Ivana Lemac
6. Ivana Bolješić
7. Dijana Malbašić
8. Ivana Župan