Naslov projekta: Greenopolis – Interaktivna za Održivi Razvoj
Koordinator projekta: Szkola Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi

 

 

 

2019-1-PL01-KA201-064753

Cilj projekta je razviti inovativnu i razigranu pedagogiju za obrazovanje o održivom razvoju, za djecu od 3 do 6 godina i pobuditi njihovo zanimanje za STEM. Ova se pedagogija temelji na interaktivnom eBook-u za formalni i neformalni konteksta učenja. Uz e-knjigu, napravit će se vodič s aktivnostima za odgojitelje i učitelje koji će olakšati upotrebu e-knjige u kontekstu učenja. Projekt također nudi program obuke odgojitelja, čiji je cilj pripremiti odgojitelje i učitelje da pristupe temi održivi razvoj s malom djecom. Ovaj će program također biti rezultat projekta koji je obrazovnoj zajednici dostupan za slične aktivnosti.

Ova inicijativa okuplja 5 partnera, iz Poljske, Portugala, Grčke i Hrvatske:

  • SPN (Poljska): javna osnovna škola koja uključuje predškolski odgoj, koja djeluje kao koordinator.
  • Advancis (Portugal): privatna tvrtka koja pruža usluge savjetovanja i osposobljavanja u obrazovanju i razvoju ljudi, s kompetencijama također u metodologijama učenja temeljenim na ICT-u.
  • BOON (Portugal): privatna tvrtka koja pruža usluge dizajna i ilustracije.
  • Centar za podršku obrazovanju i poduzetništvu (Poljska) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2004. godine u području mladih, surađuje s tvrtkama, sveučilištima, školama, poduzećima i obrazovnim institucijama.
  • Dječji vrtić „Radost“ Zadar (Hrvatska) je odgojno obrazovna ustanova s devet područnih objekata. U našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

• EECV je ekološki centar Ministarstva obrazovanja u Grčkoj, koji razvija i održava ESD aktivnosti za nastavnike i učenike, te surađuje sa školama.

https://greenopolis.erasmus.site

https://www.facebook.com/greenopolisproject/

Prvi radni sastanak održan u Poljskoj u siječnju 2020.

Odgojiteljice: Vesna Antić i Jadranka Jurin


U novoj pedagoškog godini idemo dalje s projektom „Greenopolis“…

U trenutnoj fazi projekta radimo na izradi „Vodiča za odgojitelje“ kojemu je svrha pomoći odgojiteljima/učiteljima da maksimiziraju priliku za učenje koje nudi interaktivno učenje uz eKnjigu.

Odgojiteljica Vesna Antić osmislila je aktivnosti za djecu koje će biti predstavljene u „Vodiču za odgojitelje“. Također neke od njih provodila je s djecom u svojoj skupini!

Iz medija

U utorak 02.02.2020. odrzan je drugi online susret s partnerima iz projekta “Greenopolis”

U nastavku rada na projektu sudjelovali smo na edukaciji koja se održala na Kreti u razdoblju od 28.6. do 2.7. 2021. Na istoj je sudjelovalo 5 odgojitelja iz našeg vrtića: Renata Stipanov, Natalija Žorž Brusić, Ivana Ivetić iz Područnog objekta „Voštarnica“ te Jadranka Jurin i Vesna Antić kao osobe zadužene za ovaj projekt.

Osim LTTA –   (Learning, Teaching, Training Activities) edukacije, 3.7.2021. održan je službeni sastanak sa svim partnerima gdje smo razmjenili iskustva o testiranju e knjige i dali feedback o dječjim reakcijama tj. na koji način su djeca prihvatila samu priču. Također smo dogovorili detalje oko završetka projekta koji je planiran za studeni 2021. godine te je dogovoren slijedeći, zadnji sastanak koji će se održati u Zadru 13. i 14. rujna 2021.

U programu edukacije sudjelovalo je ukupno 22 odgojitelja/ učitelja/stručna suradnika iz 4 zemlje: 8 iz Poljske, 2 iz Portugala, 5 iz Hrvatske i 7 iz Grčke. Program su organizirali stručnjaci iz Centra za održivi razvoj u Vamosu (Environmental Centre from the Education Ministry in Greece) koji je sadržavao predavanja i radionice na temu održivog razvoja i ekologije. U  sklopu prezentiranja kako implementirati teme održivog razvoja u odgojno obrazovnim ustanovama svi su dionici imali svoja izlaganja. Dječji vrtić „Radost“ sudjelovao je s 3 ppt prezentacije o implementaciji odgoja za održivi razvoj u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj i njegovom mjestu u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Također smo se predstavili i s dva projekta o praktičnom provođenju relevantnih tema u našim Područnim objektima „Grigor Vitez“ i „Voštarnica“.

Eduakcija je bila vrlo zanimljiva i poučna za sve sudionike.

 

Pripremile: odgojiteljice Vesna Antić i Jadranka Jurin

Od 13. do 14. rujna 2021. godine Dječji vrtić „Radost“ Zadar bio je domaćin finalnog sastanka partnera Erasmus + projekta „Greenopolis“ (BROJ PROJEKTA 2019-1-PL01-KA201-064753).
Sastanku su prisustvovale odgojiteljice dječjeg vrtića Vesna Antić i Jadranka Jurin te partneri iz Poljske i Grčke, dok su se partneri iz Portugala uključili online.
Više o projektu potražite na greenopolis.erasmus.site

Pilot testiranje e-knjige „Greenopolis“ u našim vrtićima

U Područnim objektima „Vruljica“, „Voštarnica“ i „Grigor Vitez“ organizirano je testiranje e-knjige s djecom. U testiranju je sudjelovalo 8 odgojitelja u 4 odgojne skupine čime je obuhvaćeno 80-tak djece u dobi od 3 do 6 godina.

Interaktivna e-knjiga/ slikovnica „Greenopolis“ izrađena je tijekom Erasmus + projekta u suradnji s partnerima iz Poljske, Portugala i Grčke.

Knjiga se  bavi  specifičnim ciljevima učenja o održivom razvoju primjerenim dobnoj  skupini od 3 do 6 godina, u skladu s Europskim ciljevima i ciljevima država članica. Pruža simulirani i smislen kontekst u kojem djeca, uz pomoć odgajatelja ili od strane roditelja sami mogu naučiti o održivom razvoju na raznim razinama. Zastupljene su teme poput klimatskih promjena, bio raznolikosti, energije koje imaju snažnu STEM pozadinu i doprinose razvoju transverzalne kompetencije. Interaktivnost se dodaje uključivanjem elemenata poput kvizova, mini-igara, zagonetki ili drugih elemenata ugrađenih u priču koji čine iskustvo zanimljivim i jedinstvenim.

Cilj testiranja je prikupiti dječje mišljenje kao i mišljenje odgojitelja koji sudjeluju u testiranju kako bi zajedno mogli unaprijediti ili poboljšati neke značajke do konačnog oblikovanja knjige.

Djeca su nakon čitanja imala potrebu za kreativnim izražavanjem pa su im odgojiteljice ponudile materijale. Kao dodatak knjizi nastao je i Vodič s aktivnostima koji sadrži zanimljive ideje za praktičan rad s djecom.

Više o projektu kao i samu e knjigu  potražite na greenopolis.erasmus.site

U suradnji s prof. Marijanom Miočić, odgojiteljice Vesna Antić i Jadranka Jurin predstavile su projekt „Greenopolis“ te projektne aktivnosti koje su radile s djecom, studentima pete godine učiteljskog studija na Sveučilištu  u Zadru (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja).