Podaci o izvoru financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Dječji vrtić „Radost“ Zadar se u najvećem djelu (99%) financira iz Općih prihoda i primitaka koji uključuju:

  • prihode za financiranje redovne djelatnosti dobivene od nadležnog proračuna (Grad Zadar)
  • ostale prihode – Sufinanciranje cijene usluge (roditelji).

Ostatak prihoda su Vlastiti prihodi koje Dječji vrtić „Radost“ ostvari obavljanjem poslova na tržištu. Iskazuju se u okviru podskupine 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.


Datum objave: 31.1.2024.

Financijski izvještaji od 01.01. do 31.12.2023.

Bilješke uz fin. izvještaje od 01.01.-31.12.23.

Donacije za 2023.godinu


Datum objave: 29.12.2023.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.godinu

Obrazloženje Izmjena i dopuna plana za 2023.


Datum objave: 07.07.2023.

Izvršenje plana do 30.06.23. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju plana do 30.06.23.


Datum objave: 27.06.2023.

Financijski plan 2023.-2025.g.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela fin. plana za 2023. – 2025.


Datum objave: 14.04.2023.

Privremeno financiranje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela privremenog financiranja do 30.06.23.


Datum objave: 10.02.2023.

Privremeno financiranje za prvo tromjesečje 2023.


Datum objave: 01.02.2023.

Izvršenje plana za 2022.

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz financijske izvještaje i referentna stranica


Datum objave: 29.12.2022.

Izmjene i dopune plana nabave za razdoblje I. do XII. 2022.


Datum objave: 4.10.2022.


Datum objave: 30.9.2022.


Datum objave: 27.1.2022.


Datum objave: 8.10.2021.

Datum objave: 5.2.2021.


Datum objave: 26.11.2020.