Članak 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) – sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Radost“ Zadar, kao javni naručitelj, ne smije, u smislu odredbe članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

OTVORENI POSTUPAK

Nabava namještaja za dječje vrtiće

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje