Prijedlog Pravilnika o upisu djece
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) i članka 97. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ donosi Nacrt prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, prema tekstu u privitku.
Nacrt Pravilnika javno se objavljuje na web stranici Dječjeg vrtića „Radost“, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 06. travnja 2021. godine.
Primjedbe na Nacrt Pravilnika mogu se slati na email adresu: djecji.vrtic.radost@zd.htnet.hr

OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE

Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar

Obrazloženje

Izvješće o provedenom savjetovanju