Dječji vrtić Radost, Zadar

Bartola Kašića 3/1
23000 Zadar

telefon: 023 211 984
e-mail: djecji.vrtic.radost@radost-zadar.hr

Ravnateljica: Larisa Pavlović – Petani, mag.praesc.educ.
E-mail: ravnateljica@radost-zadar.hr

Pedagog: Jadranka Maletić, dipl. pedagog
E-mail: pedagog@radost-zadar.hr

Pedagog: Antonija Zekić, prof.
E-mail: pedagog@radost-zadar.hr

Pedagog: Marina Fuzul Marin, mag.paed.
E-mail: marina.fuzul@radost-zadar.hr

Psiholog: Gordana Pešut, prof.
E-mail: psiholog@radost-zadar.hr

Edukacijski rehabilitator: Andrea Bulić, mag.rehab.educ.
E-mail: educ.rehab@radost-zadar.hr

Voditelj sportskog programa: Jure Perković, prof.kineziologije
E-mail: sportski.voditelj@radost-zadar.hr

Zdravstveni voditelj: Marijana Gržan, viša.med.sestra
E-mail: zdravstveni.voditelj@radost-zadar.hr

Zdravstveni voditelj: Marko Surać, mag.med.techn.
E-mail: zdravstveni.voditelj2@radost-zadar.hr

Voditelj računovodstva: Iva Vanjak, ekonomist
E-mail: racunovodstvo@radost-zadar.hr

Tajnica: Andrea Jakuc, stručni prvostupnik javne uprave
E-mail: djecji.vrtic.radost@radost-zadar.hr

Knjigovođa: Monika Bulić
E-mail: racunovodstvo2@radost-zadar.hr

Referentica za obračun plaća: Eleonora Bogetić
E-mail: racunovodstvo3@radost-zadar.hr

Administrator pri upisu i ispisu djece: Lorica Begonja
E-mail: upisi@radost-zadar.hr

Ekonom: Danijela Oljica
E-mail: skladiste@radost-zadar.hr

    Pošaljite nam poruku

    Slobodno nas kontaktirajte.