Dječji vrtić “Radost” osnovan je 1972. godine, međutim početak rada datira iz 1946. godine, kada s radom počinje samo jedna skupina.
Danas je Dječji vrtić “Radost” predškolska ustanova s devet područnih objekata, prihvaća 862 djece raspoređenih u 44 skupine o kojima brine 115 stručnih djelatnika, 6 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 61 djelatnik tehničke službe.
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Stručni djelatnici našeg vrtića su:

• ravnateljica Larisa Pavlović – Petani, mag.praesc.educ.
• pedagoginja Jadranka Maletić, dipl. pedagog,
• pedagoginja Antonija Zekić, prof.
• pedagoginja Marina Fuzul, mag.paed.
• psihologinja Gordana Pešut, prof.,
• edukacijski rehabilitator Andrea Bulić, mag.rehab.educ.
• zdravstveni voditelj Marijana Gržan, viša med. sestra
• zdravstveni voditelj Marko Surać, mag.med.techn.
• voditelj sportskog programa Jure Perković, prof. kineziologije
• te 104 odgojitelja.

Administrativni djelatnici su tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno – računovodstvene djelatnice i ekonom.
Tehničku službu čine šefica kuhinje, kuharice, PK kuhari, spremačice, pralje, domari – ložači i vozači.

Svoju organizaciju rada DV “Radost” prilagodio je građanima grada Zadra, pa je rad organiziran na osnovi petodnevnog radnog tjedna.
Rad u jaslicama i vrtiću, u primarnom programu, organiziran je od 6:30 do 16:30 sati, a poslijepodnevni program predškole od 16:30 do 19:00 sati.
Prema Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja DV “Radost” imenovan je u cjelini vježbaonicom stručnog Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece te Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Profesori i studenti Sveučilišta naši su svakodnevni gosti. Studenti kod nas hospitiraju, provode praksu, polažu ispite.

Odgojiteljice mentorice su:

• Natalija Žorž Brusić
• Lidija Perković
• Renata Stipanov
• Danijela Nakić
• Ksenija Medini
• Ivana Ivetić
• Ana Zubčić Blažević
• Maja Dešpoja
• Ivanka Ombla
• Indira Barišić
• Irena Antonić
• Ana Zubčić

DV “Radost” centar je za polaganje stručnih ispita za odgojitelje predškolske djece za područje Zadarske i Šibensko – kninske županije. Dio kandidata za stručni ispit priprema se i u našoj ustanovi pod vođenjem Povjerenstva za stažiranje.
U ozračju povjerenja između odraslih i djece, topline, ljubavi i visoke kulture ophođenja, težimo biti kvalitetan vrtić u kojem vlada radost i borave sretna i zadovoljna djeca. Timskim djelovanjem svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, u odnosu ravnopravnog dostojanstva, razvijamo uvjete za podizanje kvalitete konteksta dječjeg vrtića u kojemu stručni i drugi djelatnici uče potrebna znanja i vještine, unapređuju čistu komunikaciju djelujući pritom na cjelovit razvoj.

S tim u skladu:

  • stvaramo humanizirane uvjete svakodnevnog življenja u kojima se dijete osjeća ugodno, prihvaćeno i uvaženo
  • poštujući dječju znatiželju, interese, prava i potrebe stvaramo organizacijske preduvjete koji djetetu omogućuju djelovati slobodno, samostalno, kompetentno, temeljem vlastitog interesa u suradnji s drugom djecom
  • osmišljavamo poticajnu sredinu u kojoj djeca mogu istraživati, otkrivati i eksperimentirati
  • pozorno pratimo, promatramo i slušamo dijete da bi ga što bolje razumjeli
  • potičemo djecu na razmišljanje, razjašnjavanje i argumentiranje u funkciji proširivanja njihovih postojećih znanja i razumijevanja
  • potičemo djecu na planiranje vlastitih aktivnosti i procesa učenja razvijamo temeljne ljudske vrijednosti: međusobnu pomoć, toleranciju, suradnju, odgovornost i demokratske vještine.

Inicijativom prepuštenoj djeci usmjeravamo se na odgoj slobodnog djeteta koji istražuje svoje okruženje i o njemu kritički promišlja.