Područni objekt Grigor Vitez organiziran je za rad sedam odgojno-obrazovnih skupina djece od navršenih godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu, a u poslijepodnevnim satima organiziran je Program predškole.

Osim boravka u samom objektu, veliki dio aktivnosti odvija se izvan dječjeg vrtića, u dvorištu koje je opremljeno različitim spravama. Time omogućujemo aktivan boravak djece na zraku te bavljenjem različitim tjelesnim aktivnostima. Stručni djelatnici vrtića svoj rad usmjeravaju na poticanje cjelovitog razvoja djece. Naš vrtić je ponosni je nositelj Eko zastave za doprinos održivom razvoju. U sklopu vrtića djeci je dostupna opremljena sportska dvorana.

Posebno ističemo naše tradicionalne običaje, od posjeta Domu umirovljenika za vrijeme obilježavanja Dana kruha, događanja za Božić i Uskrs do posjeta raznim događajima koji su posebno osmišljeni za našu djecu: posjete dječjim predstavama, posjete školama… Redovito sudjelujemo na različitim gradskim događanjima primjerenim djeci rane i predškolske dobi. U sklopu realizacije odgojno-obrazovnog procesa osmišljavamo različite kreativne radionice u koje uključujemo i roditelje kao aktivne sudionike odgojno-obrazovnog procesa.

Telefon: 023/331-010

Adresa: Ulica Đure Sudete 2, 23 000 Zadar

E-mail: grigorvitez@radost-zadar.hr