PO Jadran nalazi se na poluotoku, u povijesnoj jezgri grada, na adresi A. Paravije 2.

Program odgojno-obrazovnog rada odvija se u dvije odgojno-obrazovne skupine u kojima borave djeca u dobi od 3. do 7. godina. U rad s djecom uključen je i voditelj sportskog programa.

Stvaranjem poticajnog okruženja koje omogućuje razvoj potencijala svakog djeteta, te razvoj odgovornog ponašanja prema sebi ali i drugima, pomažemo djetetu da samo bira aktivnosti prema svom interesu i sklonostima, te tako razvija i njeguje svoju naklonost i eventualnu darovitost. Važna nam je dobra suradnja s roditeljima, ali i vanjskim suradnicima koju njegujemo kroz zanimljive i česte tematske radionice.

Poluotok, kao centar grada, bogat je društvenim događanjima, te je djeci omogućeno pratiti razna društvena i kulturna događanja. Bogata kulturna baština i blizina svih muzeja neiscrpan su nam izvor aktivnosti u radu s djecom.

Telefon: 023/250-283

Adresa: Aleksandra Paravije 2, 23 000 Zadar

E-mail: jadran@radost-zadar.hr