Prehrana u dječjem vrtiću planira se, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima – novim preporukama i smjernicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi.

Pri planiranju prehrane u vrtiću važno je voditi brigu i planirati ju prema:

 • dobi djeteta
 • dužini boravka djeteta u vrtiću
 • godišnjem dobu – sezonski

Kako bi kod djece u najranijoj dobi razvili poželjne prehrambene navike iznimno je važno da se kroz proces prehrane i sve aktivnosti vezane uz prehranu u vlastitom domu i izvan njega promiču pozitivni stavovi prema pravilnoj prehrani i zdravlju. Raznolika prehrana u kojoj su zastupljene sve skupine namirnica (žitarice, voće, povrće, meso, mliječni proizvodi) nužan je preduvjet za unos energije i hranjivih tvari koje su neophodne za neometano odvijanje brojnih funkcija u organizmu. Važno je ograničiti konzumaciju hrane koja je izvor tzv. „praznih kalorija“ (npr. slatkiši, razne grickalice, zaslađeni napitci) kojima djeca unose energiju, bez unosa esencijalnih hranjivih tvari.

Najbolje piće je voda i treba je davati po želji. Osobito je važno nuditi je manjoj djeci koja još ne znaju sama izraziti žeđ, pogotovo za ljetnih mjeseci kada su potrebe veće.

Pravilna prehrana i zdravi način življenja pridonose smanjenju broja djece s poremećajima vezanim za nepravilnu prehranu (pretilost, gojaznost, bolesti metabolizma i ostale bolesti vezane uz prehranu) a koje se javljaju u kasnijoj životnoj dobi.

SAVJETI ZA STJECANJE PRAVILNIH PREHRAMBENIH NAVIKA

  • uspostaviti pravilan razmak između obroka
  • izbor namirnica visoke hranjive vrijednosti
  • uvođenje novih namirnica u prehranu
  • dijete treba imati tri glavna i dva do tri međuobroka
  • ne prisiljavati dijete da pojede sve što mu je posluženo
  • potrebno je uvažavati vrijeme za igru/vrijeme za odmor
  • vlastitim primjerom djetetu ukazivati na potrebu pravilnih prehrambenih navika

Napisao: Marko Surać, mag.med.techn.