Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022.)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Izdanje: NN 10/1997)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Izdanje: NN 107/2007)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Izdanje: NN 94/2013)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (NN 98/2019)


Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Izdanje: NN 63/2008)

Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Izdanje: NN 90/2010)


NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (Izdanje: NN 5/2015)


ZAKON O RADU (“Narodne novine” br. 93/2014., 127/2017., 98/2019., 151/2022.)

ZAKON O RADU (Izdanje: NN 93/2014)

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU (Izdanje: NN 127/2017)

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU (Izdanje: NN 98/2019)