Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta DV Radost određen je sjedištem za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja pripravnika. Stručni ispit obuhvaća: pisani rad, praktični rad s djecom i usmeni ispit.

Podaci o plaćanju stručnog ispita:

Primatelj: Grad Zadar, Narodni trg 1, Zadar
Platitelj: Ime, prezime i adresa pristupnika
IBAN: HR5924070001852000009
MODEL: HR64 I POZIV NA BROJ: 7994-36006-76173111449

Opis plaćanja: Stručni ispit – Ime i prezime pristupnika

Informacije o cijenama stručnih ispita:

  • Za cijeli ispit – 206,91 eur / 1.558,93 kn
  • Za pismeni dio ispita –  55,39 eur / 417,35 kn
  • Za praktični dio ispita – 95,33 eur / 718,23 kn
  • Za usmeni dio ispita – 83,09 eur / 626,02 kn

 

Stručni ispiti za siječanj 2024.

Stručni ispiti za studeni 2023.

Stručni ispiti za rujan 2023.

Stručni ispiti za siječanj 2023.

Stručni ispiti za studeni 2022.

Stručni ispiti za rujan 2022.

Stručni ispiti za ožujak 2022.

Stručni ispiti za siječanj 2022.

Stručni ispiti za studeni 2021.

Stručni ispiti za rujan 2021.

Stručni ispiti za svibanj 2021.

Stručni ispiti za ožujak 2021.

Stručni ispiti za siječanj 2021.

Stručni ispiti za rujan 2020.

Stručni ispiti za lipanj 2020.