Pedagoška godina 2022./2023.

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 16. lipnja do 24. lipnja 2022. roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:
• pristup internetu,
• posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

—————————————————————————————————————–

Preporuke prije prijave za upis:

 • Roditelji/skrbnici prije upisnog roka mogu provjeriti podatke koji su od značaja za upis. U sustavu e-Građani https://gov.hrmogu se pogledati dostupni podaci, odnosno dokumenti o korisnicima i djeci, npr. je li svima u obitelji prijavljena ispravna adresa prebivališta, podaci o radnom odnosu u HZMO i slično.
 • Dokument koji se ne može povući iz sustava e-Građani, a obvezna je dokumentacija, je Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (potrebno ju je priložiti u pdf formatu).

Obavijest o upisu u Program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 17. lipnja do 30. lipnja 2022. prilaganjem potrebne dokumentacije putem:

 • emaila: upisi@radost-zadar.hr,
 • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar,
 • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u Upravu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I (zgrada Peglice) u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen i potpisan zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac se preuzima na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u Upravi Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I.
 • preslika rodnog lista djeteta,
 • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (daje djetetov pedijatar) – ne starije od 1 mjeseca,
 • ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu

Obavijest o ISPISU

Zahtjev za ispis djeteta

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Upis djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Upisi djece u jaslice i vrtić u DV Radost za pedagošku godinu 2022./2023. vršit će se u mjesecu lipnju.

Pedagoška godina 2021./2022.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića “Radost” i “Sunce”

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića “Radost” i “Sunce” Zadar za pedagošku godinu 2021./2022.:

RJEŠENJE


Upravna vijeća Dječjeg vrtića “Radost” i Dječjeg vrtića “Sunce” raspisuju zajedničku

OBJAVU UPISA U VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR i DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

u objektima DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR:

 • Područni objekt „BILI BRIG”, Rapska ulica 34
 • Područni objekt „BOKANJAC”, Davorina Trstenjaka 20
 • Područni objekt „GALEB”, Federica Grisogona 14
 • Područni objekt „GRIGOR VITEZ”, Đure Sudete 2
 • Područni objekt „JADRAN”, Aleksandra Paravije 2
 • Područni objekt „VOŠTARNICA, Put Murata 14
 • Područni objekt „VRULJICA”, Ivana Meštrovića 14
 • Područni objekt „VIŠNJIK”, ulica Domovinskog rata 5
 • Područni objekt „VIŠNJIK II”, Splitska ulica 38.

i u objektima DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR

 • Područni objekt „CICIBAN”, Veslačka 1
 • Područni objekt „JAZINE”, Obala kneza Branimira 4 h
 • Područni objekt „SMILJEVAC”, Ivana Lucića bb
 • Područni objekt „MASLAČAK”, Ante Starčevića 19
 • Područni objekt „DUGA”, Ante Starčevića bb
 • Područni objekt „TRATINČICA”, Crno 145
 • Područni objekt „RIČINE”, Put Kotlara 1
 • Područni objekt „VLADIMIR NAZOR”, Nad. Vicka Zmajevića 12
 • Područni objekt „KOŽINO”, Kožino, Ulica II  br. 5

Radno vrijeme područnih objekata DV „RADOST”: od 06,30 do 16,30 sata

Osim: Područni objekt „Bokanjac” i „Vruljica” od 06,30 do 22,00 sata

Napomena: Postoji mogućnost promjene radnog vremena Podrčnih objekata „Bokanjac” i „Vruljica” u skladu s iskazanim potrebama korisnika.

 

Radno vrijeme područnih objekata DV „SUNCE”: od 06,30 do 16,30 sata

Osim: Područni objekt „Ciciban” od 06,30 do 22,00 sata i

Područni objekt „Ričine”: od 07,30 do 12,30 sati

Napomena: radno vrijeme drugog područnog objekta bit će produženo do 22 sata ukoliko bude interesa za formiranje više skupina.

 

 1. Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene jedne (1) godine života do polaska u osnovnu školu.

 

 1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA, NA HRVATSKOM JEZIKU koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

ZA VRTIĆ ILI JASLICE

 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac prijave preuzima se na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u predulazu Uprave Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I odnosno predulaz u Dječji vrtić „Sunce”, Zadar, Veslačka 1.
 2. Preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
 3. Potvrda o prebivalištu djeteta – izvornik – ne starija od 6 mjeseci,
 4. Preslika osobne iskaznice Korisnika usluga,
 5. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu s OIB-om Korisnika usluga – izvornik – ne starija od 3 mjeseca,
 6. Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik – ne starija od 1 mjeseca,
 7. Preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
 8. Elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – izvornik – ne stariji od 3 mjeseca.

DRUGA BITNA DOKUMENTACIJA (UKOLIKO JE KORISNIK USLUGA POSJEDUJE):

 • Preslika potvrde o statusu invalida domovinskog rata sa 70% i više invalidnosti,
 • Preslika potvrde o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji – izvornik,
 • Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima – izvornik,
 • Preslika IP kartice za prethodnu godinu Korisnika usluga,
 • Preslika dokaza o pravu na dječji doplatak,
 • Dokaz o podstanarstvu – izvornik,
 • Preslika pravomoćne presude o razvodu braka,
 • Preslika potvrde o statusu redovnog studenta s fakulteta.

Korisnik usluga upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem „Radost” Zadar/Dječji vrtić „Sunce” Zadar, kada je u obvezi dostaviti izvornike obvezne dokumentacije ove objave. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema u vrtić.

ZA PREDŠKOLU (2,5-satni, popodnevni program)

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac prijave preuzima se na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr ) ili na upisnom mjestu u predulazu Uprave Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I odnosno u predulazu u Dječji vrtić „Sunce”, Zadar, Veslačka 1.
 2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
 3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – preslika – ne starije od 1 mjeseca,
 4. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Korisnik usluga upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem „Radost” Zadar/Dječji vrtić „Sunce” Zadar, kada je u obvezi dostaviti izvornik dokumentacije ove objave. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema u vrtić.

NAPOMENA:  za 2,5-satni popodnevni program predškole u Dječji vrtić „Radost“ Zadar upisi se vrše za sljedeće područne objekte: Bili Brig, Bokanjac, Grigor Vitez, Voštarnica, Vruljica, Višnjik, a za Dječji vrtić „Sunce“ za područne objekte: Jazine, Maslačak i Smiljevac.

 1. Upisi će se vršiti

za DJEČJI  VRTIĆ „RADOST“ ZADAR (zgrada Peglice) putem:

– emaila upisi@radost-zadar.hr,

– pošte: poslati popunjenu prijavu i dokumentaciju u izvorniku, na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar,

– fizičke dostave: popunjenu prijavu s dokumentacijom u izvorniku odložiti u odvojenu kutiju u predulazu u Upravu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I (zgrada Peglice) u vremenu od 8 – 12  sati tijekom radnih dana upisa.

 

za DJEČJI  VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR, VESLAČKA 1, PO „CICIBAN“ I UPRAVA putem:

– online obrasca (link): https://vrtic.procesor.hr/upisi/

– pošte: poslati popunjenu prijavu i dokumentaciju u izvorniku, na adresu Dječji vrtić „Sunce“, Veslačka 1, 23000 Zadar,

– fizičke dostave: popunjenu prijavu s dokumentacijom u izvorniku odložiti u odvojenu kutiju u predulazu u Upravu Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, Veslačka 1 u vremenu od 8 – 12  sati tijekom radnih dana upisa.

UPISI TRAJU OD 29.04.2021. DO 14.05.2021. GODINE.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ ZADAR        023/211-984/

DJEČJI VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR           023/627-243/

Rezultati upisa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića do 25. lipnja 2021. godine.