OBAVIJEST upisi 2022./2023. – dopuna za DV Latica

Poštovani roditelji,

zbog tehničko-administrativne pogreške na Bodovnoj listi objavljenoj 15. srpnja 2022. nedostaju djeca upisana u Dječji vrtić Latica.

Lista objavljena 15. srpnja 2022. sada je dopunjena samo za djecu upisanu u Dječji vrtić Latica (kurziv).

BODOVNA LISTA PRVENSTVA, dopuna za DV Latica 

Pedagoška godina 2022./2023.

Bodovna lista prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica

Bodovna lista prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica za pedagošku godinu 2022./2023.:

BODOVNA LISTA

Obavijest UPISI 2022./2023.

Poštovani roditelji,

Rezultati upisa u Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Laticu za pedagošku godinu 2022./2023. bit će objavljeni 15. srpnja 2022., umjesto 11. srpnja 2022. kako je najavljeno u Objavi upisa.

Pedagoška godina 2022./2023.

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 16. lipnja do 24. lipnja 2022. roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:
• pristup internetu,
• posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

—————————————————————————————————————–

Preporuke prije prijave za upis:

  • Roditelji/skrbnici prije upisnog roka mogu provjeriti podatke koji su od značaja za upis. U sustavu e-Građani https://gov.hrmogu se pogledati dostupni podaci, odnosno dokumenti o korisnicima i djeci, npr. je li svima u obitelji prijavljena ispravna adresa prebivališta, podaci o radnom odnosu u HZMO i slično.
  • Dokument koji se ne može povući iz sustava e-Građani, a obvezna je dokumentacija, je Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (potrebno ju je priložiti u pdf formatu).

Obavijest o upisu u Program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 17. lipnja do 30. lipnja 2022. prilaganjem potrebne dokumentacije putem:

  • emaila: upisi@radost-zadar.hr,
  • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar,
  • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u Upravu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I (zgrada Peglice) u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • popunjen i potpisan zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac se preuzima na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u Upravi Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I.
  • preslika rodnog lista djeteta,
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (daje djetetov pedijatar) – ne starije od 1 mjeseca,
  • ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu

Obavijest o ISPISU

Zahtjev za ispis djeteta

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Upis djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Upisi djece u jaslice i vrtić u DV Radost za pedagošku godinu 2022./2023. vršit će se u mjesecu lipnju.