Bodovna lista prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica

Bodovna lista prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica za pedagošku godinu 2023./2024.:

BODOVNA LISTA

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

 

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 11. svibnja do 19. svibnja 2023., do 12 sati, roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

 

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

 

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

 

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

 

 

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 11. svibnja do 19. svibnja 2023. prilaganjem potrebne dokumentacije putem:

  • emaila: upisi@radost-zadar.hr,
  • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar,
  • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u Upravu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I (zgrada Peglice) u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • popunjen i potpisan zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac se preuzima na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u Upravi Dječjeg vrtića „Radost” Zadar, Bartola Kašića 3/I.
  • preslika rodnog lista djeteta,
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (daje djetetov pedijatar) – ne starije od 1 mjeseca,
  • ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PREDŠKOLSKU-USTANOVU

Upisi – pedagoška godina 2023./2024.

OBAVIJEST O ISPISU

Zahtjev za ispis djeteta možete preuzeti:

ZAHTJEV-ZA-ISPIS-DJETETA

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Upis djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar i ove godine obavljat će se elektronski, unutar nacionalne aplikacije e-Upisi, preko platforme e-Građani.

Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić. Za elektronsku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Prijave za upis djece u DV Radost za pedagošku godinu 2023./2024. zaprimat će se u mjesecu svibnju.