Obavijest – Upisi

Poštovani roditelji/skrbnici,

za upis djeteta u vrtić, prema Objavi upisa u vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Radost Zadar, Dječjeg vrtića Sunce Zadar i Dječjeg vrtića Latica za pedagošku godinu 2024./2025., uz obveznu dokumentaciju prihvaća se i Rješenje o pravu na dječji doplatak koje se u Prijavi, prema Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra, boduje s dodatnih 5 bodova.

Ukoliko Rješenje o dječjem doplatku za tekuću godinu ne bude dostupno roditelju/skrbniku, u razdoblju zaprimanja prijava za upis u vrtić, bit će potrebno u Prijavu priložiti Potvrdu o podnesenom Zahtjevu za ostvarivanje prava na dječji doplatak. U razdoblju obrade i evaluacije Zahtjeva, svi roditelji/skrbnici koji prilože Potvrdu o podnesenom Zahtjevu za ostvarivanje prava na dječji doplatak, bit će pozvani od Povjerenstva za upise na dostavu zaprimljenih Rješenja o pravu na dječji doplatak.

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2024./2025.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 30. ožujka 2024. do 10.travnja 2024. godine , do 12 sati, roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

Kreiranje zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić putem sustava e-Građani, u slučaju kada roditelj nije u mogućnosti koristiti se spomenutim sustavom, prijavitelj (roditelj/skrbnik) ima mogućnost kreiranja zahtjeva uz podršku Administratora vrtića (osoba u vrtiću zadužena za tu ulogu) koji će kreirati zahtjev u prisustvu i uz privolu prijavitelja (roditelj/skrbnika) u prostorijama uprave DV Radost na adresi Bartola Kašića  3/1 uz prilaganje obvezne dokumentacije , DV „Sunce“ na adresi  Veslačka 1, DV Latica na adresi Ulica Asje Petričić 5D uz prilaganje obvezne dokumentacije.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 30. ožujka 2024. do 10. travnja 2024. godine prilaganjem potrebne dokumentacije putem:

  • emaila:upisi@radost-zadar.hr
  • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar
  • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u UpravuDječjeg vrtića „Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • popunjen i potpisan zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac se preuzima na web stranicama Vrtića:www.radost-zadar.hr) ili u predulazu u Upravu Dječjeg vrtića Radost“ Zadar, Bartola Kašića 3/I 23000 Zadar,
  • preslika rodnog lista djeteta,
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (daje djetetov pedijatar) – ne starije od 1 mjeseca-preslika,
  • ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PREDŠKOLSKU-USTANOVU 2024. 2025

Upisi – pedagoška godina 2024./2025.

OBAVIJEST O ISPISU

Zahtjev za ispis djeteta možete preuzeti:

ZAHTJEV-ZA-ISPIS-DJETETA

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Poštovani roditelji/skrbnici,

upis djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar i ove godine obavljat će se elektronski, unutar nacionalne aplikacije e-Upisi, preko platforme e-Građani.

Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić. Za elektronsku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne, visoke razine sigurnosti ili niske razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Kreiranje zahtjeva za upis djeteta u vrtić putem sustava e-Građani u slučaju kada roditelj nije u mogućnosti koristiti se spomenutim sustavom, prijavitelj (roditelj/skrbnik) ima mogućnost kreiranja zahtjeva uz podršku Administratora vrtića (osoba u vrtiću zadužena za tu ulogu) koji će kreirati zahtjev u prisustvu i uz privolu prijavitelja (roditelja/skrbnika) u prostorijama uprave DV Radost na adresi Bartula Kašića 3/1 uz prilaganje obvezne dokumentacije DV “Sunce” na adresi Veslačka 1 uz prilaganje obvezne dokumentacije.

Prijave za upis djece u DV Radost za pedagošku godinu 2024./2025. zaprimat će se od 30. ožujka do 10. travnja.