Promocija Dijamantnog statusa i podizanje Zelene zastave u DV Radost, PO Voštarnica

Promocija Dijamantnog statusa i podizanje Zelene zastave u DV Radost, PO Voštarnica

Među programima odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi koje provodimo u DV Radost iznimno važan je Program odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj kojeg kontinuirano provodimo u svim područnim objektima, dio je odgojno – obrazovne politike ustanove kojom težimo implementirati načela održivog razvoja. Cijeli se program izvodi prema sveobuhvatnom, participativnom pristupu koji uključuje […]

Više...
Cjeloživotno profesionalno učenje odgojno – obrazovnih djelatnika DV Radost

Cjeloživotno profesionalno učenje odgojno – obrazovnih djelatnika DV Radost

U četvrtak, 17. studenog 2022. u DV Radost započeo je ciklus edukacija pod nazivom „Odgojitelj – dobar komunikator“, a održao se u PO Grigor Vitez. Kroz predavanja i radionice odgojiteljice su imale priliku proširiti pedagoške kompetencije i steći nova saznanja o sljedećim temama: kvalitetna komunikacija komunikacijski stilovi interakcijski stilovi komunikacijske vještine (aktivno slušanje, refleksivno slušanje, […]

Više...