STRUČNI ISPITI LIPANJ, 2020. GODINE

STRUČNI ISPITI LIPANJ, 2020. GODINE

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 16. lipnja 2020. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 23.6.2020. godine u DV Radost i DV Sunce  prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 23.6.2020. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita Pristupnica Mentor
Utorak, 23.6.2020.g.
DV VOŠTARNICA

8.45h

1. ANĐELA ŠANGO IVANA IVETIĆ
2. MATINA SABALIĆ RENATA STIPANOV
3. KRISTINA GULAN RENATA STIPANOV
DV CICIBAN

9.30h

1. NEVENA MARIN JURJEVIĆ MIRJANA MIŠULIĆ
2. VESNA ŠUPE MIRJANA MIOČIĆ
Usmeni dio ispita Pristupnica
Utorak, 23.6.2020.g.  
DV SUNCE

Veslačka 1

11.00h

1. KATARINA KNEŽEVIĆ
2. ANTONIJA LIPOTICA
3. LUCIJA SERDAREVIĆ
4. IVONA BUKŠA
5. PETRA HRANJ
6. NIKOLINA PEDIĆ