STRUČNI ISPITI za svibanj 2021.

STRUČNI ISPITI za svibanj 2021.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7.svibnja 2021. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 12.5.2021. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 12.5.2021. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

 

Praktični dio ispita Pristupnica Mentorica
Srijeda, 12.5.2021.g.

DV GRIGOR VITEZ

9,00

1. MARTINA LATIN KOLEGA MAJA DEŠPOJA
2. MAJA NUHIĆ IVANKA OMBLA

 

Usmeni dio ispita Pristupnica
Srijeda, 12.5.2021.g.

11,00

DV RADOST

Bartola Kašića 3­/1

1. ANAMARIJA ČAVLOV
2. ANA LAZANJA
3. LIDIJA POLJAK
4. ANA-MARIA ŠKODA
5. DANIJELA BAGARIĆ
6. ANA BRAICA
7. IVANA ŠKARA
8. DAVORKA MARAŠ