STRUČNI ISPITI za rujan 2021.

STRUČNI ISPITI za rujan 2021.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7.rujna 2021. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 15.9.2021. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 15.9.2021. godine s početkom u 10 i 30 sati u DV Radost.

 

 

Praktični dio ispita Pristupnica Mentorica
Srijeda, 15.9.2021.g.

9,00h

DV GRIGOR VITEZ

1. DIANA CINDRIĆ IVANKA OMBLA
2. MATEA MARUŠIĆ MAJA DEŠPOJA

 

Usmeni dio ispita Pristupnica
Srijeda, 15.9.2021.g.

10,30

DV RADOST

Bartola Kašića 3­/1

1. LIDIJA POLJAK
2. ANAMARIJA ČAVLOV
3. MATEA KNEZ