Projekt „Kultura kao ritam dana“ u PO Jadran

Projekt „Kultura kao ritam dana“ u PO Jadran

Projekt u dječjem vrtiću definira se kao „sklop aktivnosti u kojima jedno ili više djece proučava neku temu ili problem, uz primjerenu podršku odgajatelja“ Slunjski, E. (2012) Tragovima dječjih stopa. Projekt predstavlja oblik integriranog kurikuluma u kojem djeca, prema vlastitim interesima i mogućnostima, u suradnji s drugom djecom i uz nenametljivu asistenciju odgajatelja, poduzimaju različite istraživačke i druge aktivnosti u kojima stječu brojna iskustva i znanja te uče samostalno donositi odluke i preuzimati odgovornost.

Kultura i odgoj važan su element u svakodnevnom životu čovjeka. Dijete odgajano u predškolskoj ustanovi u neposrednoj je korelaciji s neposrednim okruženjem te stječe određene obrasce ponašanja koje primjenjuje kroz cijeli život. Svjesni činjenice da se kvalitetan kurikul vrtića temelji na realnim životnim iskustvima, djecu potičemo na istraživanje i stjecanje znanja putem vlastitog iskustva, ovisno o njihovim sklonostima i interesima.

Područni objekt “Jadran” smješten je na Poluotoku, u neposrednoj blizini crkve Gospe od Zdravlja, u predjelu Kampo Kaštelo. Stara gradska jezgra “dvorište” je vrtića te ga u skladu s pedagoškim standardima nazivamo djetetovim trećim odgojiteljem.

Zainteresiranost djece za njihovo neposredno okruženje navela nas je na provođenje aktivnosti pod nazivom “Kultura kao ritam dana“. Cilj ovih aktivnosti je međusobno povezivanje kulture grada i institucionalnog odgoja djece.

U našem svakodnevnom življenju – ritmu dana posjećujemo muzeje, surađujemo s muzejskim pedagozima (muzeji postaju interaktivno mjesto za učenje djece), sakralne objekte, galerije. Aktivno surađujemo s Gradskom knjižnicom Zadar, u goste nam dolaze kustosi, knjižničari – pripovjedači, pisci dječjih slikovnica s područja grada Zadra.

Kroz aktivnosti djeca se upoznaju s prikupljanjem, čuvanjem i zaštitom muzejske, prirodoslovne, etnološke, kulturno – povijesne, umjetničke te književne građe.

Odgojiteljice starije mješovite skupine Irena Antonić i Kroacia Ivanković Pastorčić, kao dio tima PO Jadran koji zajednički provodi navedene aktivnosti imale su priliku iste prezentirati na Danima predškolskog odgoja u Međimurskoj županiji 2022. pod nazivom “Zajedno rastemo: Djetinjstvo kulture i mogućnosti” te s odgojiteljicama i profesorima s katedra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz različitih predjela Hrvatske razmijeniti promišljanja o kreiranju i unaprjeđenju odgojno – obrazovne prakse u dječjem vrtiću.

Pogledaj više..