STRUČNI ISPITI za studeni 2022.

STRUČNI ISPITI za studeni 2022.

PISANI RAD dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 25. 11. 2022. godine s početkom u 13 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI RAD S DJECOM dio stručnog ispita održat će se 5. 12. 2022. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 5. 12. 2022. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

Praktični rad s djecom Pristupnica Mentor
Ponedjeljak, 5.12.2022.g.

PO VOŠTARNICA

8,45

1.MARTINA MAJDANDŽIĆ RENATA STIPANOV
2. NIKOLINA BIRKIĆ IVANA IVETIĆ
3. DIANA SANTINI ANA ZUBČIĆ
PO VRULJICA

9,30

1. ANĐELA ČULE KSENIJA MEDINI
2. IRIS ČABRIĆ
1. MATEA ZRILIĆ ANA ZUBČIĆ BLAŽEVIĆ
2. SARA BLASLOV
Usmeni dio ispita Pristupnica
Ponedjeljak, 5.12. 2022.g.

11 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3­/1

1. IVANA BOLJEŠIĆ
2. MARTINA KASAP
3. JELENA MIŠURA