PO Višnjik II – Naša Božićna priča

PO Višnjik II – Naša Božićna priča

Područni objekt Višnjik ll nizom aktivnosti obilježio je adventsko razdoblje. Vođeni načelom partnerstva i suradničkih odnosa, ostvarili su kvalitetnu suradnju s djelatnicima vrtića, roditeljima i lokalnom zajednicom kroz sudjelovanje u raznolikim događanjima i radionicama (sv. Nikola, likovna radionica, Malac Genijalac…). S glazbenom radionicom u koju su uključeni svi djelatnici PO Višnjik ll i djeca nastupali su u Zimskom parku u sklopu ŠC Višnjik. Dio bogatog i kvalitetnog programa donosimo u nastavku.

Orašar..