Sportski program u DV Radost

Sportski program u DV Radost

U DV Radost, u sklopu redovnog 10-satnog programa integriran je sportski program kojeg provodi sportski voditelj – kineziolog i odgojitelji u svim područnim objektima. Sportski voditelj provodi program jedanput do dva puta tjedno u jutarnjim satima u trajanju od 30 minuta sa mješovitim, srednjim i starijim odgojno-obrazovnim skupinama. Odgojitelji u okviru dnevnog boravka djece u vrtiću također svakodnevno provode razne sportske i pokretne igre i aktivnosti. Aktivnosti djece organizirane su tako da razvijaju suradnju među djecom, pridonose osjećaju samostalnosti i pozitivne slike o sebi s naglaskom na poticanje cjelokupnog razvoja djeteta.

Više o sportskom programu pogledajte u prilogu