STRUČNI ISPITI za svibanj 2023.

STRUČNI ISPITI za svibanj 2023.

PISANI RAD dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se  11. 5. 2023. godine s početkom u 14 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI RAD S DJECOM dio stručnog ispita održat će se 16. 5. 2023. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 16. 5. 2023. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

Praktični rad s djecom Pristupnica Mentor
Utorak, 16. 5. 2023.g.

DV VIŠNJIK

8,45

1. MATEJA VUKŠA INDIRA BARIŠIĆ
DV VOŠTARNICA

9,30

1. MAGDALENA EŠKINJA

(JAKOVAC)

RENATA STIPANOV
2. IVONA ORLIĆ IVANA IVETIĆ
Usmeni dio ispita Pristupnica
Utorak, 16. 5. 2023.g.

11 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3/1

1. ANTONIJA STURNELA
2. LUCIJA BASIOLI
3. ANĐELA ČULE
4. MARTA KLAPAN

PISANI RAD dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se  11. 5. 2023. godine s početkom u 14 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI RAD S DJECOM dio stručnog ispita održat će se 17. 5. 2023. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 17. 5. 2023. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

Praktični rad s djecom Pristupnica Mentor
Srijeda, 17. 5. 2023.g.

DV GRIGOR VITEZ

8,45

1.ANAMARIJA VUKOREPA MAJA DEŠPOJA
2. LUCIA JURIŠIĆ IVANKA OMBLA
DV VRULJICA

9,30

1. LUCIJA RADIĆ KSENIJA MEDINI
2. LUCIJA RAŽOV ANA ZUBČIĆ
Usmeni dio ispita Pristupnica
Srijeda, 17. 5. 2023.g.

11 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3/1

1. JOSIPA JEŽINA
2. ANĐELA LEDENKO
3. ANITA MAVRA