Dobar izbor hrane i tjelesna aktivnost je dobra investicija

Dobar izbor hrane i tjelesna aktivnost je dobra investicija

U Područnom objektu Bili Brig posebna pažnja posvećena je odabiru zadaća i aktivnosti kojima se promovira i potiče pravilna i zdrava prehrana, kultura hranjenja i realizacija i popularizacija tjelesnih aktivnosti na zraku u cilju razvoja svijesti o važnosti zdravoga života kod djece predškolske dobi.

Temelji zdravlja Bili Brig