STRUČNI ISPITI za studeni 2021.

STRUČNI ISPITI za studeni 2021.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 5. studenog  2021. godine s početkom u 11 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 11.11.2021. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 11.11.2021. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

Praktični dio ispita Pristupnica Mentorica
Četvrtak, 11.11.2021.g.

DV „VOŠTARNICA“

8,45

1. KARLA BABAČIĆ IVANA IVETIĆ
2. PAULA ALAT RENATA STIPANOV
3. ANA BABUN
 

DV GRIGOR VITEZ

9,30

1. MATEA PERAN IVANKA OMBLA
2. MAJA NUHIĆ MAJA DEŠPOJA
3. ZORANA GUBERINA
Usmeni dio ispita Pristupnica
Četvrtak, 11.11. 2021.g.

11 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3­/1

1. ANAMARIJA ČAVLOV
2. LIDIJA POLJAK
3. NERA TOPALOVIĆ
4. MARTINA LATIN KOLEGA