STRUČNI ISPITI za siječanj 2022.

STRUČNI ISPITI za siječanj 2022.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 17.1.2022. godine u  DV Radost prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 17.1.2022. godine s početkom u  11 sati u DV Radost.

 

Praktični dio ispita Pristupnica Mentor
Ponedjeljak, 17.1.2022.g.
DV VOŠTARNICA
8,45
1. ELA GRABOVAC BULIĆ IVANA IVETIĆ
2. MIRKA POPOV RENATA STIPANOV
3. CVJETANKA DOLFIĆ ANA ZUBČIĆ
 

DV VRULJICA
9,30

1. IVANA LEMAC ANA ZUBČIĆ BLAŽEVIĆ
2. MATEA MIHOVILČEVIĆ
3. JELENA MIŠURA KSENIJA MEDINI

 

Usmeni dio ispita Pristupnica
Ponedjeljak, 17.1. 2022.g.

11 sati

DV RADOST

Bartola Kašića 3­/1

1. KARLA BABAČIĆ
2. ANA BABUN
3. MARTINA LATIN KOLEGA
4. ZORANA GUBERINA
5. DIANA CINDIĆ
6. MATEA MARUŠIĆ
7. ANA-MARIJA BRKIĆ
8. NERA TOPALOVIĆ