OBAVIJEST upisi 2022./2023. – dopuna za DV Latica

OBAVIJEST upisi 2022./2023. – dopuna za DV Latica

Poštovani roditelji,

zbog tehničko-administrativne pogreške na Bodovnoj listi objavljenoj 15. srpnja 2022. nedostaju djeca upisana u Dječji vrtić Latica.

Lista objavljena 15. srpnja 2022. sada je dopunjena samo za djecu upisanu u Dječji vrtić Latica (kurziv).

BODOVNA LISTA PRVENSTVA, dopuna za DV Latica