STRUČNI ISPITI za rujan 2022.

STRUČNI ISPITI za rujan 2022.

PISANI RAD dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 1. rujna 2022. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI RAD S DJECOM dio stručnog ispita održat će se 15. 9. 2022. godine u  DV Radost i DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 15.9.2022. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

Praktični rad s djecom Pristupnica Mentor
Četvrtak, 15.9.2022.g.

DV „VOŠTARNICA“

8,45

1. IVANA ČURČIĆ RENATA STIPANOV
2. GABRIJELA VUKELJA IVANA IVETIĆ
3. DIANA SANTINI ANA ZUBČIĆ
Četvrtak, 15.9.2022.g.

DV „JAZINE“

9,30

1. ANAMARIJA VIDUKA DANIJELA KALEB
2. SARA BLASLOV IVANA SAVANOVIĆ
3. MARIJANA ŠIMIĆ MARTINA RADOS
Usmeni dio ispita Pristupnica
Četvrtak, 15.9. 2022.g.

11 sati

DV „SUNCE“

Veslačka 1

1.  MARTINA KASAP
2.  MARIJA JURIĆ
3.  JELENA MIŠURA
4.  MIRKA POPOV
5.  DORA ZEKANOVIĆ
6.  DORIS VLAŠIĆ
7.  ANDREA PERIŠA
8.  LUCA OMAŠIĆ
9.  KATARINA KRŠLOVIĆ