Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja DV Radost  – MINIMA PEDAGOGICA: salutogenetski odgoj kao zahtjev vremena

Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja DV Radost – MINIMA PEDAGOGICA: salutogenetski odgoj kao zahtjev vremena

U razdoblju od listopada 2021. do veljače 2023. godine realiziran je program stručnog usavršavanja odgojitelja u Dječjem vrtiću Radost pod nazivom Minima pedagogica – salutogenetski odgoj kao zahtjev vremena.

Realizirani program stručnog usavršavanja odgojitelja svojevrsna je minima pedagogica u okviru koje se vrtić promišlja kao mjesto zdravog razvoja svih sudionika. Obuhvaća: salutogenetsku teoriju zdravlja, na novim znanstvenim spoznajama sliku čovjeka/djeteta, osobnost i kompetenciju odgojitelja, prostor, vrijeme, pedagoške odnose te otvara mogućnost otvorenog dijaloga postojeće pedagoške prakse sa zahtjevima vremena u kojemu živimo. Ključno pitanje salutogenetskog odgoja i obrazovanja glasi : “Kako treba izgledati djetetu primjerena okolina, što dijete treba za zdravi razvoj, koji čimbenici omogućavaju, a koji otežavaju stvaranje zdravlja?”. Na zdravlje se promišlja kao na proces stalnog stvaranja i održavanja zdravlja (salutogeneza), te se salutogenetijska koncepcija Arona Antonovskog pokazala značajnom u promišljanju jaslica, vrtića i škola kao mjesta zdravog razvoja djece. Odgojitelji su oduvijek pozvani uspostaviti kriterije razlikovanja pedagoški smislenih od pedagoški besmislenih, pa i štetnih aktivnosti, igara i sadržaja. U suvremenim uvjetima potrebne su jasne vrijednosne orijentacije i kriteriji. Program stručnog usavršavanja realizirao se kroz 7 održanih modula:

Tema 1: Salutogenetsko utemeljenje pedagoškog djelovanja – zdravo odrastanje i razvoj rezilijensa kod djece.

Tema 2: Nova slika djeteta (neuroznanstvena, psihološka i pedagoška istraživanja i spoznaje)

Tema 3: Dječji vrtić kao pedagoški prostor (arhitektura, psihološki i pedagoški aspekti)

Tema 4: Kriteriji uređenja prostora iz obzora senzornog razvoja (boje, oblici, akustika, materijali, igračke)

Tema 5: Vrijeme kao čimbenik zdravog razvoja: ritam, rituali i glatki prijelazi

Tema 6: Aktivnosti i oblici dječjeg izražavanja: igra (razvojne faze i karakteristike)

Tema 7: Simboličko i imaginativno mišljenje kod djece- pedagoške konsekvence

Tema 8: Obilježja pedagoškog odnosa i razvoj odnosa iz perspektive djeteta

Tema 9: Kompetencije za odnos (iz perspektive odgojitelja)

Tema 10: Kompetencija za odnos: empatija, autentičnost, odgovornost

Autorica programa i predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić, umirovljena sveučilišna profesorica u trajnom zvanju koja se pored znanstveno-nastavnog djelovanja na Sveučilištu (u Zadru i Zagrebu), više od 20 godina bavi i neformalnim profesionalnim usavršavanjem odgojitelja i učitelja. Osnivač je i predsjednica EOS Centra (centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju ), aktivna je kao autor i predavač u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika (u programima Agencija za odgoj i obrazovanje i u nizu udruga). Radila je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Odjelu za pedagogiju u Zadru. Bavi se teorijom odgoja i obrazovanja, a zadnjih 20 godina alternativnim pedagogijama i aktualnim problemima odgoja djece u suvremenim uvjetima. Objavila je, između ostalih, radove na temu: nova slika djeteta i nova odgojna paradigma, odnos učitelja i učenika, dijete između zaštićenosti i samostalnosti, modernizacija društva i promijene odrastanja.